เปิดประวัติหวยไทย

เปิดประวัติหวยไทย

    หวยนั้นถือเป็นการเสี่ยงทายที่ต้องซื้อเลขมาก่อนแล้วรอผลการออกรางวัล เรียกได้ว่าเป็น การพนัน อีกรูปแบบหนึ่ง หวยไทยเกิดขึ้นมาครั้งแรกประมาณ พ.ศ. 2375 ในช่วงรัชกาลที่ 3 หวยไทยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤต ข้าวยากหมากแพง คนไทยไม่ใช้เงิน นิยมเอาเงินไปฝังกันในดิน 

หวย ก.ข.

    ระยะแรกในกลุ่มคนจีนจะนิยมเล่นหวยเรียกว่า “ฮวยหวย” ที่แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเขียนหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาคนจีนเปลี่ยนมาใช้การทายโดยเป็นชื่อ ทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ 34 ป้าย และเขียนชื่อบุคคลจีนที่มีชื่อเสียงเอาไว้บนแผ่นป้าย แล้วให้ทายว่าจะออกเป็นชื่อใคร เมื่อการพนันนี้เข้ามาสู่สังคมไทย คนไทยจึงออกหวยให้เป็นอักษรไทย 36 ตัวอักษร จึงเป็นที่มาของ “หวย ก.ข.”  ในระยะต่อมาความต้องการเล่นหวยไทยมีจำนวนมากขึ้น จึงเกิดเป็นขุนบานเถื่อนทั่วประเทศ รัชกาลที่ 5 ท่านจึงมีพระราชดิให้ ยกเลิกการเล่นพนัน แต่เนื่องจากในสมัยนั้น หวยไทยถือเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ จึงยกเลิกแค่อากรบ่อนเบี้ยก่อน และสมัยรัชกาลที่ 6 จึงยกเลิกอากรหวย

    ในสมัยรัชกาลที่ 5 ล็อตเตอรี่ออกมาเป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงการกุศล จนในปี พ.ศ. 2482 ได้จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น และมีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ หวยไทยจึงเปลี่ยนจากหวย ก.ข. เป็นการใช้ตัวเลขเข้ามาแทน 

    สลากกินแบ่งรัฐบาล ในปัจจุบันหวยจะออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้นถ้างวดวันที่ 1 หรือวันที่ 16  ตรงกับวันสำคัญเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันครู เป็นต้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดพิมพ์สลากเพื่อจำหน่ายแต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 50 ชุด ชุดที่ 01-50 คือสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล 

    หวยใต้ดิน เป็นหวยไทยที่ตั้งขึ้นมากันเองของชาวบ้าน โดยจะเขียนเลขที่ตัวเองต้องการเล่น 2-3 หลักและระบุว่าต้องการซื้อเลขนี้จำนวนเท่าใดลงบนกระดาษที่เรียกว่า โพย แล้วจึงให้คนรวบรวมโพยไปส่งที่เจ้ามือหวยใต้ดินในชุมชนนั้นอีกที ผลการออกรางวัลใช้ตัวเลขเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล วิธีการเล่นมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

 -3 ตัวบน คือเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

-2 ตัวบน คือเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่ 1 

-3 ตัวล่าง คือเลขท้าย 3 ตัวที่ออก 4 รางวัลปกติ

-2 ตัวล่าง คือเลขท้าย 2 ตัวที่ออก 1 รางวัลปกติ

-วิ่งบน คือเลขเหมือน 3 ตัวบนอย่างน้อย 1 ตัว

-วิ่งล่าง คือเลขเหมือน 2 ตัวล่างอย่างน้อย 1 ตัว

-เต็ง,ตรง คือเลขที่ออกตรงตามหลัก

-โต๊ด เลขที่ออกสลับหลัก

ปัจจุบันหวยใต้ดินถือเป็นสิ่งผิดกฎมาย

Author: Rhyon168